BlackBerry: Slik deaktiverer du paring

Bluetooth-teknologi er en trådløs protokoll som kan koble mange forskjellige enheter til hverandre. Nesten alle BlackBerry-smarttelefoner har Bluetooth-teknologi, og kan kobles til andre Bluetooth-enheter som trådløse hodetelefoner. Denne prosessen med å koble til Bluetooth-enheter kalles sammenkobling. Du må deaktivere paring på gamle enheter hvis du får nye Bluetooth-enheter til din bedrift, eller hvis en ansatt forlater firmaet ditt. For å gjøre dette må du først koble enheten fra BlackBerry.

Koble fra enheten

1.

Trykk på "Administrer tilkoblinger" -ikonet på BlackBerry-startskjermbildet.

2.

Trykk på "Nettverkstilkoblinger", etterfulgt av "Bluetooth-tilkoblinger".

3.

Fremhev Bluetooth-enheten du vil deaktivere sammenkobling av, trykk på BlackBerry-menytasten, og velg deretter "Koble fra".

Deaktivering av paring

1.

Trykk på "Administrer tilkoblinger" -ikonet på BlackBerry-startskjermbildet, og velg deretter "Bluetooth-alternativer".

2.

Fremhev Bluetooth-enheten som du vil deaktivere sammenkobling av.

3.

Trykk på BlackBerry-menytasten og velg "Slett enhet." Parringen din er nå deaktivert.

Anbefalt