Slik bruker du faste decimaler til Excel 2010

Microsoft Excel 2010 har muligheten til automatisk å sette inn bestemte desimaltall i tallene du legger til i et regneark. Du kan også angi et fast presisjonsnivå ved å definere antall steder som Excel skal vise etter desimaltegnet, og reduserer kraftig innsatsen for numerisk dataregistrering. Åpne Excel Options-menyen for å legge til faste desimaler i regnearkene dine.

1.

Klikk på den grønne "File" -fanen øverst i venstre hjørne av vinduet, og klikk deretter på "Alternativer" nedenfor. Excel viser Excel Options-menyen.

2.

Klikk på "Avansert" overskriften på venstre side av vinduet.

3.

Klikk for å plassere en sjekk i boksen "Sett inn et desimalpunkt automatisk" i nærheten av toppen av menyen under "Redigeringsalternativer" -overskriften.

4.

Klikk på pilknappene ved siden av feltet "Steder" for å angi antall desimaler som Excel skal vises.

5.

Klikk på "OK" for å gå tilbake til Excel-regnearket. Når du legger inn tall, legger Excel automatisk desimalpoeng på antall steder du har valgt. Hvis du for eksempel valgte "2", blir nummeret "1" "0.01" og tallet "100" blir "1."