Slik budsjett for årlige utgifter med QuickBooks

Et årlig budsjett kan hjelpe deg med å planlegge din økonomi slik at du alltid har tilstrekkelige midler til å dekke forventede utgifter. QuickBooks Business Accounting Software inneholder en budsjetteringsfunksjon du kan bruke til å opprette et årlig budsjett og spore dine faktiske utgifter mot planlagte utgifter gjennom året.

1.

Start QuickBooks. Klikk på "Firma" i hovedmenyen og velg deretter "Planlegging og budsjettering" fra rullegardinmenyen. Klikk på knappen "Sett opp budsjetter".

2.

Klikk på "Opprett nytt budsjett" for å åpne dialogboksen Opprett budsjett.

3.

Klikk på "År" -knappen og velg det regnskapsår som du vil sette budsjettet på, fra rullegardinlisten. Klikk på "Type" -knappen og velg "Profit and Loss (Income and Expenses)" fra rullegardinlisten.

4.

Klikk på "Neste" -knappen. Klikk på knappen "Opprett budsjett fra bunnen" hvis du vil legge inn budsjettbeløp manuelt i budsjettarket manuelt. Klikk på "Opprett budsjett fra tidligere års faktiske data" hvis du vil at QuickBooks automatisk skal fylle budsjettet ditt med utgifter og inntekter fra forrige regnskapsår.

5.

Klikk på "Fullfør" -knappen for å opprette budsjettet. QuickBooks lukker dialogboksen og går tilbake til skjermbildet Konfigurer budsjett. Hvis du valgte "Create Budget From Scratch" -knappen, kan du nå manuelt angi planlagte utgifter - for eksempel medarbeiderkostnader, leie- og utstyrsleie - ved å dobbeltklikke på den nye budsjettkontoen for å åpne den i et eget vindu. Angi planlagte utgiftsposter ved å klikke på inntastingsfeltet nederst på skjermen.

Tips

  • QuickBooks lar deg lage flere budsjetter for å skille ulike typer inntekter og utgifter.

Anbefalt