Slik beregner du varer solgt i en detaljhandel

For en detaljhandel, er prisen på varer som selges, eller COGS, en kostnadskategori som er kritisk for å utvikle en effektiv kostnadsstrategi. Kostnaden for solgte varer kan kun beregnes for bedrifter som har lager for salg. Ettersom beregningen tar hensyn til direkte og indirekte kostnader, kan det også bidra til å belyse selskapets generelle økonomiske helse. COGS inngår ofte i selskapets månedlige resultatregnskap.

1.

Vurder verdien av lagerbeholdningen i begynnelsen av perioden du vil oppdage kostnadene for solgte varer. Regnskapsavdelingen bør ha denne informasjonen. Du vil kanskje beregne COGS i en måned eller et antall måneder.

2.

Beregn totalt antall kjøp for perioden og legg det til varelageret.

3.

Beregn kostnadene for arbeidskraft og frakt for perioden. Legg til disse to tallene til summen.

4.

Trekke slutten av perioden inventar verdi fra summen tallet å ankomme til kostnaden av varer solgt for perioden. Hvis du vil beregne COGS for en gitt måned, må du finne slutten av måneds beholdningsfigurer og trekke den fra summen av begynnelsen, total salg, kostnaden for arbeidskraft og kostnaden for frakt for den måneden.