Hvordan Beregn Retail Shrinkage i Excel

I detaljhandelen refererer krymping til et selskaps prosentvis tap som følge av skade, produktutløp og tyveri av usolgte produkter. Detaljhandelskrymp kan skje hvor som helst langs produksjons- og salgskjeden, inkludert på fabrikken, i transitt eller på utsalgsstedet. Du kan beregne detaljhandelskrympe i Excel ved å dele verdien av varer som er tapt for krymping, med den totale verdien av varer som skal være i varelageret.

1.

Kjør Microsoft Excel og åpne et nytt regneark.

2.

Skriv inn den totale verdien av varene du skal ha i beholdningen i celle A1.

3.

Skriv inn den totale verdien av varene som er fysisk lager i lagerbeholdningen din i celle A2.

4.

Skriv følgende formel i celle A3:

= (A1-A2) / A1

5.

Trykk enter. Excel beregner og viser andelen varer som har gått tapt på grunn av detaljhandelskrymping.