Hvordan gjøre en ansatt ansvarlig for resultater

Det ultimate win-win-scenariet for en bedriftsleder er å forbedre selskapets generelle ytelse samtidig som det øker moral og tilfredsstillelse av eksemplariske arbeidstakere. Oppmuntre personalets engasjement til kjernemisjon og verdier i selskapet ved å holde ansatte ansvarlige for mål som stemmer overens med den overordnede forretningsstrategien. For å mest effektivt belønne sterke utøvere mens du identifiserer marginale ansatte, må ledere sørge for at målene er riktige og medarbeideren har de nødvendige verktøyene for å oppnå ønsket resultat.

1.

Gi klare forventninger og mål. Ansatte kan ikke forventes å være ansvarlig for resultater hvis de ikke vet resultatene de sikter på. Still inn generelle og avdelingsmål i stillingsbeskrivelser, ansattes e-postadresser, nyhetsbrev og gjennom faste personalemøter. Identifisere individuelle mål for hver ansatt og dokumentere dem skriftlig i ansattes ytelsesevaluering.

2.

Opprett "SMART" mål. Hvert mål bør være spesifikk, målbart, oppnåelig, resultatfokusert og tidsbundet. Innstilling av slike spesifikke mål gjør det mulig for ansatte å fokusere på hvordan man får de ønskede resultatene og gjør det mulig for arbeidsgiveren å måle arbeidstakerens fremgang.

3.

Søk innspill fra ansatte om målene. Utfør regelmessige møter for å avgjøre om ytelsen er på sporet. Identifiser eventuelle problemer og brainstormløsninger eller alternative tilnærminger.

4.

Gi tilstrekkelig økonomisk støtte, støtte og materialer for ansatte for å få jobben gjort. Tren hver arbeidstaker for å gi ham den tekniske ferdigheten og evnen til å nå målet. Gi ansatte nok myndighet til å utføre oppgaven.

5.

Belønne ansatte som møter og overgår sine mål. Bruk en kombinasjon av en formell anerkjennelsesprosess - for eksempel anerkjennelsesprogrammet for ansatte, prisseremonier og pengepenger som løft og bonuser - og uformell anerkjennelse, som tildeling til ettertraktede prosjekter. Publiser ansattes prestasjoner - og tilhørende belønninger - på personalemøter og i nyhetsbrevet for å motivere andre ansatte.

6.

Implementere konsekvenser for ansatte som ikke klarer å oppnå de ønskede resultatene. Å akseptere minimal innsats og resultater fra marginale ansatte reduserer incitamentet til at andre ansatte skal jobbe hardt og forsøke å møte mål. Passende konsekvenser kan inkludere ytelsesforbedringsplaner, rådgivning, overføring eller formell disiplin.

Tips

  • Gjennomfør en åpen dørpolitikk slik at en medarbeider føler seg komfortabel og søker råd og hjelp hvis han sliter med å få resultater.

advarsler

  • Ikke hold en ansatt ansvarlig for mål som han ikke direkte kan påvirke.
  • Unngå micromanaging ansatte. Tillat staben frihet til å oppnå resultater gjennom egen innsats.

Anbefalt