Slik endrer du OpenOffice-maler

Hvis du ikke vil kjøpe Microsoft Office 2010 i småbedrifter, kan du bruke OpenOffice, en programvarepakke med åpen kildekode som gir samme funksjonalitet. For å minimere tiden du bruker til å lage ulike dokumenter i OpenOffice, må du bruke maler. Hvis standardmalerne ikke passer dine behov, kan du redigere dem. Å redigere en mal i OpenOffice er relativt enkel hvis du vet hvor du skal finne malene. Du kan legge til elementer til maler, men du kan ikke ha to maler med samme navn.

1.

Start OpenOffice.

2.

Klikk "File" øverst til venstre i OpenOffice-vinduet, velg "Maler" og klikk "Organiser" for å åpne vinduet Template Management. Alle maler er oppført her.

3.

Dobbeltklikk mappen som inneholder malen du vil redigere.

4.

Klikk for å velge malen.

5.

Klikk på "Kommandoer" -knappen til høyre og velg "Rediger" for å begynne å redigere malen. Malen åpnes i OpenOffice.

6.

Rediger malen for å dekke dine behov.

7.

Trykk "Ctrl-S" for å lagre malen, overskrive den gamle. Du kan nå bruke den tilpassede malen i OpenOffice.

Anbefalt