Betydningen av netto fortjeneste

Forskjellen mellom inntekter og totale forretningskostnader er kjent som netto resultat. Netto fortjeneste er den siste linjen i en resultatregnskap og er tallet som angår de fleste som bruker slik uttalelse. Å vite hvordan nettoresultatet påvirker operasjonell effektivitet og hvordan det er relatert til parter som er knyttet til virksomheten din, kan bidra til å forbedre ledelsens ferdigheter.

eiere

Netto fortjeneste gir deg mulighet til å bestemme hvor mye av inntektene dine kan distribueres til bedriftseiere. Enkeltholdere beregner ofte hvor mye nettoresultatet ble opptjent hver uke eller månedlig for å vite hvor mye de kan trekke tilbake eller sette inn en sparekonto. Samarbeidspartnere deler nettoresultatet etter eierandelen av hver partner. Bedrifter bruker nettoresultat til å betale sine aksjonærer.

investorer

Investorer ser vanligvis på et selskaps lønnsomhetshistorie for å vurdere risikoen for å investere i et slikt selskap. Regnskapsførere og finansanalytikere anbefaler vanligvis investorer å vurdere netto overskudd som store investeringskriterier før de kjøper aksjer av aksjer. Til en innkommende investor beregnes antall år for å gjenopprette en investering i en gitt virksomhet basert på tidligere resultatregnskap.

kreditorer

Netto fortjeneste er en avgjørende faktor for å skaffe et forretningslån. Kreditorer ser det som viktige kriterier for å bestemme en potensiell gjelds evne til å betale fremtidig gjeld. Månedlig netto fortjeneste brukes i beregning av disponibel inntekt, hvorfra månedlige avskrivninger på lån vil bli avledet.

Konkurrenter

Netto fortjeneste kan brukes som måler for å måle driftseffektiviteten og lønnsomheten i forhold til andre peer-bedrifter. Finansielle analyseverktøy som fortjenestemargin kan brukes til å sammenligne lønnsomhet. Ved å sammenligne nettoresultatmarginen mot konkurrentene innenfor samme bransje og kategori, kan du vite om du har det bedre eller verre. Profittmarginene varierer etter bransje, men alt annet er like, desto høyere er selskapets fortjenestemargin i forhold til konkurrentene, jo mer effektiv er det å generere fortjeneste.

Regjering

Netto resultat før skatt, eller før skatt, er grunnlaget for beregning av virksomhetsinntektsskatt innsamlet av Internal Revenue Service. Det er en kilde til midler som støtter de grunnleggende tjenestene som tilbys av mange regjeringer. Netto resultat eller netto resultat etter fradrag av skatt fra resultat før skatt.