Slår av synkroniseringen mellom iPad og Nook

Deaktivering av synkronisering mellom bedriftens iPad og Nook-enheter forhindrer uønsket kommunikasjon og dataoverføring. Synkronisering kan skje på flere måter mellom iPad og Nook. Hvis du har installert Nook-appen på iPad, kan du forhindre at enhetene synkroniserer innhold ved å deaktivere automatisk synkronisering på Nook's Account Settings-skjermbildet. Hvis du synkroniserer Internett-tilkobling mellom enhetene, kan du deaktivere denne funksjonen ved å slå av Personal Hotspot på iPad. Endelig, hvis du har en eldre Nook, kan du deaktivere sist sidesynkronisering via Innstillinger-panelet for individuelle bøker i biblioteket ditt.

Deaktiver automatisk autosynkronisering

1.

Trykk på "Gear" -ikonet på Nooks statuslinje for å laste inn Hurtiginnstillinger-vinduet.

2.

Trykk på "Alle innstillinger" for å laste inn skjermbildet Alle innstillinger.

3.

Trykk på "Kontoinnstillinger" for å laste inn kontoinnstillinger-skjermen.

4.

Trykk på alternativet "Automatisk synkronisering" for å deaktivere automatisk synkronisering.

Deaktiver personlig Hotspot på iPad

1.

Trykk på "Innstillinger" -ikonet på startskjermen til iPad for å starte appen Innstillinger.

2.

Trykk på "Personlig Hotspot" for å laste inn Personlig Hotspot-innstillingsskjermbildet.

3.

Bytt den virtuelle bryteren til avstanden for å slå av Wi-Fi og Bluetooth Personal Hotspot-synkronisering mellom iPad og Nook.

Deaktiver siste synkronisering på eldre kroker

1.

Start Nook-biblioteket og trykk på dekselet til boken du vil hindre fra å synkronisere med Nook-appen på iPad.

2.

Trykk på "Preferences" -ikonet for å åpne bokens preferanser.

3.

Deaktiver alternativet "Automatisk lagring siste side" for å forhindre at Nook synkroniserer sin siste lese side med samme bok på iPad.

Tips

  • Du kan også midlertidig deaktivere alle typer synkronisering mellom enheter ved å deaktivere Wi-Fi på Nook. For å gjøre dette, trykk på "Innstillinger" -ikonet på startskjermen til enheten og skyv den virtuelle "Wi-Fi" bryteren til Off-posisjonen.