Hva er "Artikler" for en S Corporation?

Korporasjoner er generelt kategorisert som S eller C-selskaper. Et aksjeselskap må arkivere vedtekter i den staten det er plassert i. Noen ganger kalles vedtektsinntekter som sertifikater for innlemmelse eller charterdokumenter. Statlige lover som gjelder for selskaper varierer. Imidlertid er det generelt de samme vedtektene for S- og C-selskaper. Valget av S- eller C-status oppnås separat gjennom Internal Revenue Service-innlevering.

Vedtektene

Innkjøpsordninger krever generelt navn og adresse på selskapet og den som signerer artiklene. Artikler heter også bosatt agenter for å godta juridisk tjeneste for prosessen for selskapet. Artikler kan angi en selskaps utløpsdato, eller de kan oppgi at selskapet skal operere vedvarende. Artikler kan identifisere spesifikke forretningsformål, eller de kan oppgi et selskap kan engasjere seg i lovlig forretningsformål. Noen stater krever også at artikler heter et opprinnelig styre.

S Corp Status

S selskapsfortjeneste passerer gjennom til de enkelte aksjonærene. Derfor unngår de dobbeltbeskatning, fordi overskudd ikke påberopes separat av selskaper og deres enkelte aksjonærer. Korporasjoner må oppfylle krav til Internal Revenue Service for å oppnå S corp status. For eksempel, S-korps må være innenlandsk, kan ikke ha mer enn 100 aksjonærer, og kan kun utstede en enkelt aksjeklasse. Et selskap som velger S corp status må sende IRS skjema 2553 signert av alle aksjonærer.

Anbefalt